Tájékozódjon a járványról, mielőtt határon átívelő munkavállalásról dönt!

coronavirus-4914026_1920_pb2.jpg

Fotó: Pixabay

A koronavírus (COVID-19) világméretű, gyors terjedése az Unión belüli munkaerő-áramlásra is hatást gyakorol. A munkavállalók tagállamok közötti mozgása, utazása, foglalkoztatási helyzete is megváltozott. Ezért fontos, hogy az álláskeresők, munkavállalók, fiatalok, munkaadók, toborzók is naprakész információkkal rendelkezzenek, mielőtt munka vagy tanulási célú, határon átívelő mobilitási döntéseket hoznak. Az EURES Magyarország hálózat ezen célcsoportok és hozzátartozóik számára figyeli, gyűjti és rendszerezi a hiteles forrásból származó információkat, azonban utazási, tartózkodási, közegészségügyi és járványügyi kérdésekben nem foglal állást. A mobilitás minden esetben egyéni döntés és felelősség.

 

2020. szeptember 1-től érvényes új beutazási szabályok - https://koronavirus.gov.hu/korlatozasok

 • Beutazási korlátozások szeptember 1-jétől.
  Lásd: 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról, (
  Magyar Közlöny 195. szám, 2020. augusztus 30)
  2020. szeptember 1-től a teljes belső határon ideiglenesen visszaállítja a határellenőrzést szeptember elsejétől a kormány. A külföldről érkező magyar állampolgárok, illetve állampolgársággal nem rendelkező családtagjaik személyforgalmi beléptetéskor egészségügyi vizsgálaton eshetnek át. Ha ez a fertőzés gyanúját állapítja meg, akkor a belépők kijelölt karanténba, vagy ha az nem jelent járványügyi kockázatot, hatósági házi karanténba kerülnek. Ez alól felmentést két, legalább 48 óra különbséggel elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat (PCR-teszt) adhat. A rendelet hatálya nem terjed ki a teherforgalomban és a hivatalos útlevéllel történő határátlépésre, valamint azokra, akik a belépéskor hitelt érdemlően igazolják, hogy a megelőző hat hónapban átestek koronavírus-fertőzésen. A rendelet szerint a nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be. Ez alól felmentést csak a rendőrség adhat, például a magyarországi bírósági vagy hatósági eljárásban való részvétel, meghívólevéllel igazolt üzleti célú tevékenység vagy egyéb munkavégzés, beutalóval igazolt egészségügyi ellátás igénybevétele, tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, a fuvarfeladat kiindulópontjára történő eljutás vagy onnan hazatérés személyforgalomban, családi eseményeken - házasságkötés, keresztelő, temetés - való részvétel, hozzátartozó gondozása, ápolása, kiemelt jelentőségű, nemzetközi sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy más méltányolható ok esetén. A kérelem elektronikus úton magyarul és angolul nyújtható be, beadhatja törvényes képviselő vagy meghatalmazott is.


  Méltányossági kérelem: 
  http://www.police.hu/hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes/meltanyossagi-kerelem-magyarorszagra-torteno-beutazashoz
 • A szomszédos államok polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 órára az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek, de ezt a sávot nem hagyhatják el. Szintén beléphetnek az ebben a 30 kilométeres sávban élő magyarok is, ha 24 óránál kevesebbet tartózkodtak a szomszédos állam határától számított 30 kilométeres sávban. A közlönyben megjelent belügyminiszteri rendelet szerint az üzleti céllal érkezők bármely állam területéről beléphetnek Magyarországra.

 

Koronavirus.gov.hu (2020. szeptember 1.)
Amit a külföldről hazatérőknek tudni kell – karantén, teszt, felmentés a karantén alól

Konzuli tájékoztatás (2020. szeptember 1.)
Utazásra nem javasolt térségek: a világ összes országa.

Konzuli tájékoztatás (2020. augusztus 31.)

Tájékoztató a magyar állampolgárok Magyarországra történő hazatérésének rendkívüli szabályairól a COVID-19 járvány miatt
Tájékoztató a COVID-19 járvány miatti Magyarországra történő belépés szabályairól nem magyar állampolgárok esetében

Budapest Airport
Ki-és beutazással kapcsolatos információk: ​A Magyarországra történő belépés szabályai a repülőtéren
The rules of entry to Hungary at Budapest Airport

 

 

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos hivatalos tájékoztatási források


Magyarország

2020. július 15-től érvényes új beutazási szabályok és koronavírus-országkategóriák


Háziorvosi ellátás


Európai Bizottság


Az Európai Bizottság koronavírussal (COVID-19) kapcsolatos információi:

Az ECDC Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (European Centre for Disease Prevention and Control) információi:

Világtérképes és globális adatok

OECD


Az OECD COVID-19 összefoglaló honlapja az egyes tagállamok egészségügyi, adóügyi, gazdaságélénkítési/védelmi döntéseiről:


Hatósági tájékoztatók - Utazás és biztonság Európában


EU

Magyarország

Magyarország - Külképviseletek és Konzuli Szolgálat

Magyarország - Határátkelőhelyek, határátlépési információk

Ausztria

Magyarországi munkajogi kérdések


A magyar online hírportálokon, munkajoggal kapcsolatos oldalakon megjelent cikkek és szakértői elemzések, melyek csak tájékoztató jellegűek, így az abban foglaltak nem helyettesítik a teljeskörű munkajogi állásfoglalást.

 

Ausztriai munkajogi kérdések

 


Az EURES Magyarország általános tanácsai munkavállalóknak

 

 1. A koronavírus terjedése hatással lehet az Unión belüli munkavállalásra és csökkentheti a határon átívelő mobilitást,
  ezért tájékozódjon előre!

  Az Unión belüli szabad mozgás joga átmenetileg korlátozásra kerülhet a járvány megfékezése érdekében hozott intézkedések miatt.
  Ezért egy másik országban történő munkavállalás tervezésekor, beutazáskor, külföldi tartózkodáskor és hazautazáskor ezt minden álláskeresőnek, munkavállalónak és munkaadónak figyelembe kell vennie. Minden esetben tájékozódjon az aktuális helyzetről és ennek megfelelően tervezze munkavállalását és utazását!

 2. Első a biztonság, ezért ne kockáztasson!
  Mindenkor vegye figyelembe az adott tagállam kormányzati, járványügyi intézkedéseit! Amennyiben egy országban beutazási vagy egyéb korlátozásokat vezettek be, köteles ezeket betartani. Ha van is foglalkoztatási ígérete, aláírt munkaszerződése egy másik ország munkaadójától, először tisztázza az általános szabályokat, intézkedéseket, korlátozásokat, egyeztesse ezeket munkaadójával, mérlegelje az egészségügyi kockázatokat és csak ezután döntsön felelősen.

 3. A munkaerőpiac nem áll le, viszont lehet, hogy többféle tervet kell ezután kidolgoznia.
  Előfordulhat, hogy bizonyos célországok munkaerőpiacán visszaesik majd a munkaerő-felvétel, vagy épp ellenkezőleg: több munkavállalóra lesz szükség a kialakult károk helyreállításhoz. Bizonyos szakmákban, foglalkozásokban több vagy kevesebb lehet a meghirdetett állás és toborzási felhívás. Kísérje figyelemmel a munkaerőpiaci információkat, a kereslet-hiány ingadozásait és lehetőleg több karriertervet is dolgozzon ki. Amennyiben uniós munkavállalási tervét el kell halasztania, használja ki az időt és mérje fel elhelyezkedési esélyeit helyben. Vegye számba, hogy milyen lehetőségei vannak online tanfolyam, átképzés, szakmaszerzés, vagy nyelvtanulás terén! Ne maradjon passzív, fejlessze képességeit és tudását! Tegye rendbe és frissítse álláskeresői, álláspályázati dokumentumait!

 4. Készüljön fel a távmunka végzésre!
  Egy hosszabban elhúzódó válsághelyzet idején előtérbe kerülhetnek az olcsóbb, biztonságosabb, technológiai megoldások. Készítse fel magát és eszközeit arra az esetre, ha távmunkavégzés, otthoni munkavégzés kerülne szóba. Álljon készen arra az esetre, ha otthonról kell munkát végeznie és tájékozódjon a munkaadójánál, hogy nyitott-e ilyen megoldásra, illetve miként érinti ez a munkavállalása jogi körülményeit (pl. bérezés, munkaidő, társadalombiztosítás, szabadság, stb.).

 5. A mobilitás minden esetben egyéni döntés és felelősség.
  Döntéseit a nemzeti hatósági intézkedések, korlátozások figyelembevételével hozza meg! Amennyiben aggódik, nem érzi biztonságosnak a külföldi munkavállalását, jogában áll erről egyéni döntést hozni. Sem munkaadók, sem munkaközvetítők, sem munkaerő-kölcsönzők nem kényszeríthetik, nem helyezhetik nyomás alá, hogy a hatósági intézkedésekkel és korlátozásokkal ellentétesen cselekedjen. Ha bizonytalan egy külföldi álláslehetőség megpályázásával, egy ajánlat elfogadásával, vagy foglalkoztatási körülményekkel kapcsolatban, illetve információra és tanácsra van szüksége egy adott ország foglalkozásaival, ágazataival, aktuális munkaerőpiaci helyzetével kapcsolatban, az EURES-hálózathoz bármikor díjmentesen fordulhat iránymutatásért.

 

A koronavírus-járvány miatt külföldről hazatérő magyar állampolgárok figyelmébe

 1. Tartson megfelelő távolságot embertársaitól mindenhol!

 2. Vegye fel a kapcsolatot a magyar külképviselettel vagy a Konzuli Szolgálattal a külföldről hazautazásának megszervezése és szabályai érdekében!

 3. Tájékozódjon a magyarországi koronavírus-helyzetről hivatalos és hiteles lakossági információs csatornákon, kormányzati weboldalakon keresztül!

 4. Használja a külföldről hazatérő magyaroknak szánt tájékoztató oldalunkat a felkészüléshez!

 5. Próbálja meg elsősorban online úton beszerezni a külföldi hatóságoktól az itthon igényelt ellátásokhoz szükséges dokumentumokat és igazolásokat, mielőtt elhagyja a külföldi országot!

 6. Magyarországra érkezése után 2 hét önkéntes otthoni karanténban kell maradnia!

 7. Vegye fel a kapcsolatot a magyarországi tartózkodási helye szerinti illetékes megyei/fővárosi kormányhivatallal és kérjen információt, útmutatást!

 8. Kövesse a munkaerőpiaci, álláskeresői, gazdaságmentő, állami segítségnyújtással kapcsolatos támogatási információkat!

 9. Elektronikus úton vagy telefonon vegye fel a kapcsolatot a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal és az EURES Magyarországgal az álláskeresőként nyilvántartásba vétellel, álláskeresési ellátással, munkavállalással kapcsolatos további iránymutatásért!

 10. Személyesen NE keresse fel az ügyfélszolgálatokat, csak amennyiben feltétlenül szükséges és nem megoldható másként! Maradjon otthon!


Kapcsolódó cikkeink az EURESCUE.blog.hu-n:

 

 

 

Your Europe
      Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el
itt!

 

Frissítve: 2020. december 12.