Az európai uniós munkanélküli ellátás szabályai

A munkaerő szabad áramlásának elősegítése érdekében a közösségi munkavállaló egy másik tagállam területén szabadon munkát vállalhat ugyanolyan feltételek szerint, mint amelyet a fogadó állam saját állampolgárainak biztosít.

 

A csatlakozás időpontját követően a magyar állampolgárok, ha más tagállamban végeztek munkát, jogosultak a munkaviszony megszűnése után ellátásért folyamodni abban a tagállamban, ahol dolgoztak (ha ez az utolsó munkavégzés helye), méghozzá ugyanolyan feltételek mellett, mint a tagállam állampolgárai. Minden országban más szabályok vonatkoznak a munkanélküli ellátásokra. A jogosultság általában attól függ, hogy a munkanélkülivé válást megelőzően mennyi időt töltött az illető munkaviszonyban, vagy mennyi volt az átalagkeresete stb. Ahhoz, hogy valaki munkanélküli ellátást kapjon valamely EGT tagállamban, az ott meghatározott feltételeknek meg kell felelnie, de kérheti egy másik tagállamban munkaviszonyban vagy biztosításban töltött idő beszámítását is.

 

Az időszakok összesítése, U1-es nyomtatvány

 

Az az álláskereső, aki ellátást szeretne igényelni Magyarországon, és dolgozott a munkanélkülivé válását megelőzően valamelyik EGT tagállamban, jogosult kérni ezen munkaviszonyának beszámítását, amennyiben ez az időszak egyben biztosítási időszaknak is minősül. A munkaviszony igazolására szolgáló dokumentumot minden esetben a munkavégzés helye szerinti tagállam munkaügyi szerve állítja ki. Ezen a nyomtatványon van feltüntetve például a munkaviszonyban töltött idő, az átlagkereset stb.

 

Nagyon fontos, hogy az álláskereső a munkaviszony megszűntével kérje a munkavégzés helye szerinti állam foglalkoztatási szervétől az U1-es nyomtatvány kiállítását, és azt az álláskeresési ellátás iránti kérelemhez csatolja, mert a hivatalból történő beszerzés nagyon sok időt vehet igénybe, és az ellátás folyósítása ennek megfelelően elhúzódhat.

 

Munkahelykeresés másik EGT tagállamban, U2-es nyomtatvány

 

A munkaerő szabad áramlására vonatkozó európai uniós jogszabályok biztosítják azt a jogot, hogy az álláskereső a munkaerő-piaci szolgáltatásokat ingyenesen igénybe vegye (munkaközvetítés, tanácsadás stb.). Amennyiben valaki munkanélküli ellátásban részesül, és úgy gondolja, hogy egy másik tagállamban nagyobb eséllyel találna munkát, kérheti, hogy a munkahelykeresést abban a másik államban folytathassa. Ennek feltétele, hogy ezt megelőzően legalább 4 héten keresztül a munkanélküli ellátást folyósító ország foglalkoztatási szolgálatának rendelkezésére álljon.

 

Mielőtt elindulna az ellátását folyósító országból, mindenképpen kérnie kell az illetékes hivataltól a másik tagállamban történő munkakeresést engedélyező U2-es nyomtatvány kiállítását. Az elindulástól számított 7 naptári napon belül jelentkeznie kell azon ország illetékes intézményénél, ahol munkát keres, és be kell mutatnia a nyomtatványokat.

 

A regisztrációt követően maximum három – illetve az adott tagállam joga által meghatározott feltételek teljesítése esetén hat − hónapon keresztül jogosult lesz a korábban megállapított ellátásra, amelyet továbbra is az ellátást megállapító ország munkaügyi szerve fog folyósítani. Ezen időszak alatt az álláskeresőnek az álláskeresés helye szerinti tagállam foglalkoztatási szolgálatával kell együttműködnie.

 

Az engedélyezett időtartam leteltét követően feltétlenül vissza kell térnie az ellátást eredetileg megállapító országba! Ha ezt később teszi, anélkül, hogy erre külön engedélyt kapott volna az ellátást megállapító ország illetékes intézményétől, elveszítheti jogosultságát a fennmaradó ellátás igénybevételére.

 

Bővebb információért forduljon a migránstanácsadókhoz, vagy a kirendeltség munkatársaihoz!

 

 

Kapcsolódó oldalak, letölthető dokumentumok

 

 • Munkanélküli ellátás megállapításához szükséges uniós dokumentumok
 •  

 • Álláskereső lettem – Álláskeresési ellátás Magyarországon
 •  

 • Álláskeresési ellátáshoz szükséges igazolás EU/EGT munkavégzés után
 •  

 • E301-es vagy PDU1-es nyomtatvány igénylésének menete Magyarországon
 •  

 • Az európai uniós munkanélküli ellátás szabályai
 •  

 • Migránstanácsadók országos listája
 •  

 • Mit kérnek a tagállamok a PDU1-es kiállításához?