Az EURES szerepe a határon átívelő régiókat illetően rendkívül fontos, hiszen ezeken a területeken jelentős szintű határon túli ingázás jellemző. Több mint 600 000, a lakóhelyétől eltérő országban dolgozó EU-s állampolgárnak kell szembenéznie a hazájától eltérő gyakorlattal és jogrendszerrel, akik naponta találhatják szembe magukat mobilitásuk miatt adminisztratív, jogi vagy adóügyi akadályokkal.

 

Az e területeken működő EURES tanácsadók specifikus útmutatást nyújtanak azon munkavállalók jogairól és kötelezettségeiről, akik nem a lakóhelyüknek megfelelő országban dolgoznak.

 

Európa-szerte jelenleg több mint 20 határokon átívelő EURES partnerség létezik, mintegy 13 ország bevonásával. A partnerségi hálózat az együttműködő testületek olyan csoportja, melynek célja, hogy ellássa a határ menti régiókra vonatkozó foglalkoztatási mobilitással kapcsolatos információs és koordinációs szükségleteket. A hálózat magában foglalja az állami foglalkoztatási szolgálatokat, szakképzéssel foglalkozó intézeteket, foglalkoztatói és szakszervezeteket, helyi hatóságokat, a határ menti régiók foglalkoztatási és szakképzési problémáival foglalkozó intézeteket. Az EURES határokon átívelő partnerségi programjai rendkívül hasznos összeköttetéseket jelentenek az állami (országos és regionális) foglalkoztatási szervek és a szociális partnerek között. Ugyancsak fontos szerepet játszanak a határ menti foglalkoztatási területeknek a megfigyelésében, amelyek a versenyképes európai munkaerőpiac fejlődésének szempontjából kulcsfontosságúak.

 

Magyarországhoz kapcsolódóan két határ menti társulás működik:

   

EURES-T Pannonia

(Osztrák-magyar határ menti társulás)

 

Az EURES-T Pannonia két éves előkészítő munka után 2009-ben alakult meg 26 partnerszervezet együttműködésével a nyugat-magyarországi és kelet-ausztriai régióban. Ebben a régióban több határon átnyúló projekt fut, amelyek a munkaerőpiac különböző területeit fedik le. Az EURES-T Pannonia célja az említett projektek működését összefogni, eredményeiket közös szintre emelni, illetve a hiányos témakörökben tevékenységeivel továbbfejleszteni a határtérség munkaerőpiacát.

 

Ennek megfelelően az EURES-T Pannonia:

 

  • a határ mindkét oldalán speciális információkat szolgáltat a munkavállalók és a munkáltatók számára, melyek megkönnyítik számukra a szomszédos országban a munkavállalást, illetve a munkaerő toborzását;
  • tanácsadást nyújt illetve információt szolgáltat a határon túli adórendszerrel és egészségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban;
  • létrehoz egy határon átnyúló kétnyelvű munkaerő-piaci adatbankot, amely tovább mélyíti és fejleszti a két ország között már meglévő kommunikációs rendszert;
  • elősegíti a munkaerő-piaci kereslet és kínálat harmonizációját;
  • megvalósítja az egységes alapokon nyugvó „gazdasági térség és munkaerő-piaci monitoring” rendszert.

 

Az EURES-T Pannonia hivatalos honlapja

 

 

EURES-T Danubius

(Szlovák-magyar határ menti társulás)

 

A szlovák és a magyar munkaügyi szervezet a szociális és társadalmi partnerek együttműködésével EURES-T határ menti társulást hozott létre a Duna menti régióban a határ két oldalán jelentkező időszakos vagy állandó foglalkoztatási problémák megoldása érdekében a határon átnyúló foglalkoztatási mobilitás elősegítésével. Mivel ebben a régióban a munkaerőmozgás jelentős mértéket öltött, ezért az EURES-T Danubius határ menti társulás hivatalosan is elismerésre került, és 2007. április 1-jén önálló költségvetéssel kezdhette el munkáját.

 

A társulás kiemelt tevékenységének tartja mindazon információk széleskörű megosztását, amelyekkel hozzájárulhat a határ menti munkavállalással kapcsolatos bizonytalanságok megszüntetéséhez. A foglalkoztatással kapcsolatos kérdéseken túl hangsúlyosan kezeli a határ menti régió munkaerő-piaci képzéseinek összehangolását, valamint a tájékoztatást az élet- és munkakörülményekről. Személyes tanácsadással, kiadványokkal és a weboldalon megjelenő aktuális tudnivalókkal segíti a munkaadókat és az álláskeresőket.

 

Az EURES-T Danubius hivatalos honlapja

 

 

TOVÁBBI HATÁRON ÁTNYÚLÓ TEVÉKENYSÉGEK

 

Román-magyar határ menti együttműködés

 

Felmerült az igény, hogy szlovák és osztrák mintára keleti szomszédunkkal, Romániával is szülessen egy olyan jellegű megállapodás, amelynek egyik hosszú távú célja a Románia és Magyarország közötti munkaerő-áramlás koordinálása. Így 2008 márciusában megkezdődtek egy román-magyar határ menti együttműködés létrehozásának előkészületei az EURES-tevékenységek keretében.

 

A két ország együttműködésének koordinálását a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a Román Foglalkoztatási Ügynökség (ANOFM), valamint mindkét ország EURES-menedzsere látja el. Az együttműködésben részt vevő partnerek a határ menti megyék igazgatói és EURES-tanácsadói. A magyar oldalon az érintett megyék Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, míg a román oldalon Temes, Arad, Bihar, Szatmár, Máramaros és – tekintettel a nagy létszámú magyar közösségre, akik Közép-Erdély megyéiben élnek – Hargita és Kovászna megyék is részét képezik az együttműködésnek.

 

A 2008-ban megkezdett együttműködésnek már hagyománya van: rendszeresen, évente kétszer találkoznak a munkaügyi szakemberek. Az együttműködés további része az állásbörzéken, pályaválasztási vásárokon, információs napokon való részvétel, valamint munkáltatóknak és munkavállalóknak szóló kiadványok tervezése és kivitelezése.

 

 

Magyar-szlovén-horvát határ menti együttműködés

 

I. Magyar-Szlovén-Horvát Trilaterális Találkozó

Zalakaros, 2013. május 29.

 

A nemzetközi háromoldalú esemény fő célja a meglévő nemzetközi kapcsolatok megerősítése volt további konkrét együttműködésekkel – az EURES folyamatosan fejlődő célkitűzéseire és elvárásaira koncentrálva. A rendezvényen Magyarország, Szlovénia és Horvátország határ menti megyéinek munkaerő-piaci helyzete és annak várható alakulása került bemutatásra annak érdekében, hogy olyan kapcsolódási pontok legyenek fellelhetők, amelyek alkalmat teremtenek a három ország határ menti EURES-keretek közötti együttműködésére. A találkozó végén a szlovén, a horvát és a magyar fél egyaránt kinyilvánította azon szándékát, hogy a jövőben a közös célok elérése érdekében az EURES-hálózat keretei között is együttműködnek.

 

Az I. Trilaterális Találkozón a következő konkrét tevékenységek végrehajtására történt megállapodás a jövőbeni célok elérése érdekében:

 

1. Együttműködési lehetőségek kiaknázása:

  • felmérések készítése az ingázók számáról a három ország viszonylatában;
  • jó gyakorlatok összegyűjtése, átadása a három nemzet között;
  • meglévő pályázati anyagok és eredmények összegyűjtése, adaptációs lehetősége a másik országok számára;
  • nemzetközi szakmai (munkaügyes és vállalkozói) szakszótár továbbfejlesztése;
  • egyéb, jövőbeni pályázati lehetőségek felderítése.

 

2. Országismertető brosúrák összeállítása horvát-magyar, szlovén-magyar és szlovén-horvát relációban

 

3. Hálózatépítés a határ menti és a határhoz közeli foglalkoztatási osztályok (szlovén, horvát, magyar) vezetőinek és dolgozóinak szakmai találkozói révén.

 

 

I. Magyar-Szlovén-Horvát Trilaterális Találkozó

Zalakaros, 2013. május 29.