Kiküldetés: A munkáltató munkavállalókat küld ki saját nevében és saját irányítása alatt, a kiküldő vállalkozás és a szolgáltatásnak az adott tagállamban működő címzettje között létrejött szerződés alapján, feltéve, hogy a kiküldő vállalkozás és a munkavállaló a kiküldetés idején munkaviszonyban áll egymással.

 

Kirendelés: A munkáltató munkavállalókat küld ki egy másik tagállam területére, a csoport tulajdonában lévő telephelyre vagy vállalkozáshoz, feltéve, hogy a kiküldő vállalkozás és a munkavállaló a kiküldetés idején munkaviszonyban áll egymással.

 

Társadalombiztosítási vonatkozásban a kiküldetés definíciója a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló EK rendelet szerint a következő:

 

„Az a személy, aki a tagállamok egyikében munkavállalóként végzi tevékenységét olyan munkáltató alkalmazásában, aki tevékenységeit szokásosan abban a tagállamban végzi, és akit az említett munkáltató egy másik tagállamba küld, hogy a munkáltató nevében ott munkát végezzen, továbbra is az előbb említett tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, feltéve, hogy az ilyen munkavégzés várható időtartama nem haladja meg a huszonnégy hónapot, és a szóban forgó személy kiküldetése nem egy másik személy leváltása céljából történik. A tagállamok egyikében szokásosan önálló vállalkozóként tevékenykedő olyan személy, aki hasonló tevékenység végzése céljából egy másik tagállamba távozik, továbbra is az első tagállam jogszabályainak a hatálya alá tartozik, feltéve, hogy az ilyen tevékenység várható időtartama nem haladja meg a huszonnégy hónapot.”

 

További információ

 

Bővebb tájékoztató az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) oldalán  

 

A kiküldetés munkaügyi vonatkozású dokumentumai a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási Igazgatóságának oldalán  

 

További dokumentumok a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának oldalán

 

A kiküldetés adózással kapcsolatos részletei a Nemzeti Adó- és Vámhivatal oldalán

 

Tájékoztató a 90 napot meghaladó tartózkodás bejelentési kötelezettsége felől a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal oldalán