A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat keretében az EURES hálózat célja az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség országai közötti munkaerő-áramlás elősegítése. Ennek megfelelően azok a magyar állampolgárok, akik külföldön szándékoznak vállalkozást alapítani, informálódhatnak és tájékozódhatnak az EURES tanácsadóktól.

 

Magyar vállalkozók mindennemű korlátozás nélkül az adott tagország által szabályozott feltételekkel indíthatnak vállalkozást az EU tagországaiban. A vállalkozásokra vonatkozó letelepedési jog szabadságának biztosítása érdekében a tagállamoknak lehetővé kell tenniük, hogy azok a gazdasági társaságok, amelyek valamely tagállam rendelkezései szerint alapítottak, és amelyek alapszabály szerinti székhelye az unión belül van, szabadon végezzenek gazdasági tevékenységet bármely tagállamban.

 

Az 1994. február 1-jén hatályba lépett társulási szerződés értelmében a tagállamok kötelesek biztosítani a magyar vállalkozóknak is az Európai Unió területén történő letelepedést.

 

A tőke szabad áramlása biztosítja továbbá minden uniós polgár számára azt a jogot, hogy szabadon alapíthasson vállalkozást bármely tagállam területén. Jó tudni, hogy az egyes tagállamok vállalatalapítási szabályai eltérőek lehetnek. A vállalkozóval tarthatnak közvetlen családtagjai is, akik bár önállóan vállalhatnak munkát, de nem folytathatnak önálló vállalkozói tevékenységet.

 

Az EU-n belüli vállalkozás alapítására alapvetően a tagállami szabályok vonatkoznak. A közösségi szabályok az egyes szabályozási területeken a tagállami szabályok koordinációját jelentik. A szolgáltatási szabadság gyakorlati értelmezésben azt jelenti, hogy lehetőség nyílik az iparűző előtt a tevékenységének egy másik tagállamban való végzésére, az adott tagállam állampolgáraival megegyező jogállás szerint.

 

2010. elejétől minden EU tagállamban hatályos a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv. Az Irányelv alapvető célja, hogy megteremtse azt a jogi keretet, amely révén az EU bármely tagállamában letelepedett szolgáltatók az Unió teljes területén szabadon folytathatják szolgáltató tevékenységüket, akár úgy, hogy más tagállamban telepednek le, akár úgy, hogy határon átnyúló szolgáltatást nyújtanak, ennek során pedig a lehető legkevesebb adminisztratív teherrel szembesülnek.

 

Az érdeklődés fókuszát tekintve fontos megemlíteni az alábbiakat:

 

- Magyarország európai uniós csatlakozását követő időszakban a hazai vállalkozások életében számos új jogszabály és piaci körülmények váltak fontossá, melyek ismerete nélkül nem lehet sikeresen vállalkozni ezekben az országokban.

 

- 2011. május 1-jétől kezdve megszűntek a határon átnyúló építőipari szolgáltatásokra vonatkozó korlátozások, lehetővé vált a munkaerő-kölcsönzés, valamint a magyar munkavállalók korlátozások nélkül vállalhatnak munkát németországi és ausztriai székhelyű munkáltatóknál.

 

- A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) közreműködésével adja közre tájékoztató kiadványát „Vállalkozási feltételek Németországban és Ausztriában – 2014” címmel. A kiadvány részletes ismertetést ad azokról a tudnivalókról, amelyeket a vállalkozóknak németországi és ausztriai tevékenységük végzése során mindenképpen figyelembe kell venniük. A naprakész információkat tartalmazó kiadvány hasznos segítséget nyújt mindazoknak, akik már évek óta jelen vannak a német és az osztrák piacon, mind pedig azon vállalkozások részére, amelyek ezután kívánnak aktív piaci szereplőkké válni. A kiadvány a foglalkoztatási és vállalkozási feltételeket figyelembe véve információkat ad a munkaerő-kölcsönzés lehetőségeiről és feltételeiről, egyben segítséget kíván nyújtani egyéni vállalkozóknak és azoknak a magánszemélyeknek is, akik Németországban vagy Ausztriában kívánnak munkát vállalni.

 

 

 

További hasznos linkek

 

Egyesült Királyság

 

Ausztria

 

Németország

 

Hollandia

 

Svédország

 

 

 

Hasznos címek, elérhetőségek

 

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

 

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)

 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara