Munkavállalók szabad mozgása

 

A munkaerő szabad áramlása uniós alapjog

Az Európai Unió négy alapvető szabadságjogot biztosít állampolgárai részére:

 • Az áruk szabad áramlása
 • A tőke szabad áramlása
 • A szolgáltatások szabad áramlása
 • A személyek szabad mozgása

Az uniós állampolgárokat megillető négy alapszabadság egyike a munkavállalók szabad mozgását biztosítja, amely kiterjed:

 • a munkavállalók mozgásához és tartózkodásához kapcsolódó jogára,
 • a családtagjaik beutazásához és tartózkodásához való jogára, valamint
 • az uniós állampolgárok egy másik tagállamba történő munkavégzéséhez és az adott tagállam állampolgáraival azonos bánásmódhoz való jogára.

Önnek európai állampolgárként jogában áll egy másik uniós tagországban állást keresni, pályázni, majd odaköltözni és keresőtevékenységet folytatni. Ezt az alapjogot nevezzük a személyek és a munkaerő szabad áramlásának.

Amennyiben álláskeresőként vagy munkavállalóként információra van szüksége vagy kérdései vannak a munkavállalók szabad mozgásával kapcsolatos Önt megillető jogokról, kérjük, keresse fel az EURES-munkatársait.

A 2014/54/EU irányelvet, amely a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésbe a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről szól, itt érheti el.

 

Free movement of workers

The free movement of workers is a basic right in the EU

The European Union's four fundamental freedoms are the following:

 • free movement of workers
 • free movement of capital
 • free movement of goods
 • free movement of services

The one of the four freedoms of EU citizens is the free movement of workers, which covers the following areas:

 • the free movement and residence of workers
 • the right of family members to entry and reside in any EU country
 • right of EU-citizens to work in any Member States of the EU
 • right of equal treatment in comparison to nationals of the Member State.

If you are a jobseeker or worker and you need information or have questions about your rights regarding the free movement of workers, please contact the EURES advisors.

The 2014/54/EU Directive – on measures facilitating the exercise of rights conferred on workers in the context of freedom of movement for workers - can be downloaded here.