EU-banner-2021-Hungary_1095x258.jpg

A közelmúltban zárult az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatósága által koordinált „Create Europe in ..." elnevezésű projektje, amelynek fókuszában a „hálózatok hálózata" (network of networks) kialakítása állt. A pandémia miatt online formában megvalósult program legfontosabb célja az volt, hogy az európai régiókban működő uniós tájékoztató hálózatok közötti együttműködést tovább ösztönözze, a projekt keretében pedig ehhez eszközöket és támogatást nyújtsanak e hálózatok tagjainak. A kísérleti projektben az EU nyolc tagországának régiói vettek részt: a Közép- és Nyugat-Dunántúl (Magyarország), Alsó-Ausztria (Ausztria), Auvergne-Rhône-Alpes (Franciaország), Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie (Lengyelország), Piemonte (Olaszország), Centro, Norte (Portugália), Castilla y León (Spanyolország) és Skane (Svédország).

Az uniós vezetők már több ízben elismerték az uniós hálózatok, mint multiplikátorok jelentőségét: rajtuk keresztül az EU képes együttműködni az uniós polgárokkal, és aktívan előmozdítani részvételüket az európai intézmények demokratikus életében, valamint elősegíteni a régiók gazdasági és társadalmi fejlődésének európai dimenzióját.

A regionális „hálózatok hálózata" hosszú távú célja az uniós polgárok magasabb szintű tájékoztatása, az ún. egyablakos rendszer bevezetése, amelynek révén könnyebbé válik az EU-val kapcsolatos ismeretszerzés és véleménymegosztás, ezáltal pedig az állampolgárok is közelebb kerülhetnek az európai ügyekhez. A Bizottság reményei szerint a projektnek köszönhetően mind az uniós polgárok, mind vállalkozások a saját térségük jövőjének még aktívabb alakítóivá válnak, és képesek lesznek arra, hogy még jobban használják ki az EU által kínált lehetőségeket.

Az alulról építkező együttműködés résztvevői minden tagországban a Europe Direct tájékoztató irodák, az EURES szolgálat, az Eurodesk, az Enterprise Europe Network, valamint az Európai Dokumentációs Központok. Ugyanakkor csatlakoztak a kezdeményezéshez olyan, régiós lefedettséggel nem rendelkező uniós hálózatok is, mint a Kreatív Európa, a Solvit, a Eurydice, a Euroguidance, az Euraxess, az Európai Fogyasztói Központ és az Eionet, továbbá egyéb szervezetek is (Tempus Közalapítvány, civil szervezetek, önkormányzatok stb.).

A szereplők közötti folyamatos párbeszéd, az egymás tevékenységének minél teljesebb megismerése és megértése, és az egymás iránti bizalom erősödése mind-mind azt a célt szolgálja, hogy az Európai Unió kínálta lehetőségekről, szakpolitikákról és prioritásokról minden állampolgár megfelelő időben és mélységben tájékozódhasson.

Az együttműködést a EUROPE DIRECT irodák – amelyeknek új generációja 2021 májusától működik – fogják a jövőben koordinálni, amelyek feladatkörében már korábban is szerepet kapott az EU tájékoztató szolgálatainak hálózatba szervezése.

A projekt sikeres lezárásának eredményeként két együttműködési megállapodás (Nyugat-Dunántúl és Közép-Dunántúl) született. Ezek megerősítik a szereplők azon szándékát, hogy - az összehangolt uniós tájékoztatás érdekében - a tudásukat, erőforrásaikat és know-how-jukat egymással megosszák. 

Az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatósága bízik abban, hogy a sikeres kezdet után ez a kezdeményezés az EU más régiói számára is példaértékű és követendő lesz.

2021. június 24.


eu_hu1.jpg

 EU-banner-2021-Hungary_1095x149.jpg

VO-HUNGARY-INFOGR_6.jpg

Frissítve: 2021. június 24.