Az EURES a hazatérésben is segít!

Tájékoztatás a külföldről hazatérő magyar munkavállalók és családtagjaik számára


Egy hosszabb külföldi tartózkodás után a Magyarországra visszatéréshez is jól jöhet az iránymutatás. Az EURES Magyarország a hazatérő munkavállalókat is segíti az álláskeresésben, elhelyezkedésben és támogatja őket abban, hogy a külföldön szerzett tapasztalataikat és nyelvtudásukat itthon kamatoztathassák.

 

icon_04_lakhatas.png

1. BEVEZETŐ

 

 • Bárki hazatérhet!
 • Miben segít ez a tájékoztató?
 • Hová fordulhat, ha valamit nem talál meg?
icon_04_lakhatas.png

2. ÜGYINTÉZÉS
KÖZPONTI KORMÁNYZATI ÜGYFÉLVONALAK

 • Kormányzati ügyfélvonal
 • Központi Időpontfoglaló Alkalmazás (KIA)
 • Magyarország.hu Kormányzati Portál
 • Kormányablak
icon_04_lakhatas.png

​3. HAZATÉRÉS EGYEDÜL VAGY CSALÁDTAGOKKAL

 • Hazatérés joga
 • Magyar állampolgárság igazolása
 • Személyazonosság igazolása
 • Magyarországi letelepedés
 • Személyazonosító igazolvány
 • Lakóhely és a tartózkodási hely bejelentése
icon_04_lakhatas.png

4. LAKHATÁS

 • Ingatlanvásárlás Magyarországon
 • Telekvásárlás építkezés céljából
 • Kedvezmények, mentességek lakás vásárlásához
icon_04_lakhatas.png

5. ÁLLÁSKERESÉS ÉS MUNKAVÁLLALÁS

 • Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ)
 • EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat)
 • Magán munkaerő-közvetítők
 • Álláskeresés
 • Karrier-Fejlesztés, Pályamódosítás, Szakképzés, Felnőttképzés
 • Nyilvántartásba vétel álláskeresőként, álláskeresési járadék igénylése
icon_04_lakhatas.png

​6. VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ITTHON

 • Magyarországi székhely létesítése
 • Az üzletvezetés helyének áthelyezése, határon átnyúló egyesülés
 • Egyéni vállalkozás indítása
 • Társas vállalkozás létrehozása


icon_04_lakhatas.png

7. ADÓZÁS ÉS PÉNZÜGYEK

 • Adóazonosító jel, adókártya igénylése
 • Jövedelmek utáni személyi jövedelemadó kötelezettség Magyarországon
 • Kettős adóztatás
 • Európai Unión kívüli harmadik országból behozott készpénz bejelentési kötelezettsége
icon_04_lakhatas.png

8. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK,
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS, SZOCIÁLIS BIZTONSÁG

 • Biztosítási jogviszony rendezése Magyarországon
 • Egészségügyi szolgáltatási jogosultság


icon_04_lakhatas.png

9. CSALÁDI ELLÁTÁSOK ÉS KEDVEZMÉNYEK

 • Életkezdési támogatás gyermek születésekor
 • Családi (járulék)kedvezmény
icon_04_lakhatas.png

​​10. OKTATÁS, ISKOLÁZTATÁS

 • Óvodás gyermek hazatérése külföldről
 • Iskolás tanuló hazatérése külföldről
 • Érettségi vizsgák
 • Nyelvvizsgák
 • A felsőfokú képzések és a megszerezhető oklevelek típusai
 • Felsőoktatási felvételi
 • A költségviselés formái
 • Támogatási idő
 • Külföldön szerzett általános iskolai végzettség elismertetése
 • Külföldön szerzett középiskolai végzettség (érettségi) elismertetése
 • Külföldön szerzett felsőfokú oklevél elismertetése Magyarországon
 • Külföldi köznevelési (rész)tanulmányok folytatása Magyarországon
 • Diákigazolvány igénylése külföldön tanuló magyar fiatalok részére
 • Külföldön szerzett nyelvtudás, nyelvvizsga Magyarországon
icon_04_lakhatas.png

11. NYUGDÍJ

 • Nyugdíjigény előterjesztése az öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor vagy házastárs/élettárs/szülő/gyermek elvesztése esetén
icon_04_lakhatas.png

12. GÉPJÁRMŰ, JOGOSÍTVÁNY

 • Adózás és pénzügyek/illetékek gépjármű vásárlása esetén Magyarországon
 • Regisztrációs adó, áfa
icon_04_lakhatas.png

​13. VÁM- ÉS ADÓÜGYEK

 • Jövedéki termékek uniós tagállamokból magánszemély által történő behozatalára vonatkozó szabályok, korlátozások
 • Európai Unión kívüli harmadik országból behozott árukra vonatkozó korlátozások, tilalmak
 • Európai Unión kívüli országokból hazaköltözők személyes vagyontárgyainak vám- és áfa mentessége
 • Európai Unión kívüli országból érkező utasok személyi poggyászában levő árukra vonatkozó kedvezmény


icon_04_lakhatas.png

14. HÁZIÁLLAT

 • Kedvtelésből tartott állatok utaztatása
 • A személyes poggyászban behozott állati eredetű termékek behozatali tilalma

teaser_ujra_itthon.jpg 

 

 

 
Your Europe
      Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el
itt!
 
Frissítés: 2020. december 12.