prev_konyv.jpg

 

A könyv letöltése:

Online Multi Page verzió 
(PDF, 155 oldal, 10 MB)

Online Single Page verzió
(PDF, 308 oldal, 10 MB)

Print verzió
(PDF, 308 oldal, 25 MB)

 


Barabás Ildikó - De Coll Ágnes - Mihalkó Viktória - Toszeczky Renáta:

A munkacélú kizsákmányolás megelőzésének és az áldozatok segítésének lehetőségei (2019)


Szerkesztette:  Kun Zsuzsa
Közreműködtek:  Farkas László és Kopf Katalin
Layout design: Benes Mátyás Blankpage Studio


Készült a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete gondozásában, a Pénzügyminisztérium és a Konszenzus Alapítvány Budapesti Szervezete között létrejött, a „Hosszú távú szolgáltatásfejlesztési szakértői tevékenység a munkacélú kizsákmányolás megelőzése érdekében” tárgyú, PM_SZERZ/116/2018 számú szerződés alapján a GINOP-5.1.1-15-2015-00001 és a VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projekt keretében.


Kiknek szól?

E fejlesztési folyamat eredményeképpen elkészített tananyag célja, hogy a segítő szervezetek, információs hálózatok, hatóságok munkatársai akár önálló tanulás útján, akár tréning keretében elsajátíthassák, illetve kibővíthessék ismereteiket a biztonságos külföldi munkavállalással, az emberkereskedelem és munka célú kizsákmányolás megelőzésével és az áldozatsegítéssel kapcsolatban.

E tananyag és képzési módszertan kidolgozásával, a megelőzésre fordított energiával és a tájékoztatás, figyelemfelhívás, érzékenyítés eszköztárának gazdagításával nem csupán az EURES és más szervezetek tevékenységi körei bővíthetők hosszú távon, hanem az összegyűjtött eszköztárat egyéb célcsoportok, például általános és középiskolában, valamint felsőoktatásban tanulók és tanárok, álláskereső fiatalok, külföldön munkavállalást tervezők, szociális szereplők, valamint munkaerő-piaci szervezetek is hasznosíthatják.

 

 


1.  Tartalom

2.  Bevezető

3.  Mi a munkacélú kizsákmányolás és kik az áldozatai?

3.1.         Alapfogalmak
3.2.         A  munkacélú kizsákmányolás formái
3.3.         A munkacélú kizsákmányolás okai
3.4.         Az emberkereskedők által alkalmazott technikák / a kizsákmányolási folyamat felépítése
3.5.         Veszélyeztetettek és áldozatok

4.  Mit tehetek?

4.1.         Mit tehetek, hogy ne legyek áldozat?
4.2.         Mit tehetek gyanú esetén?
4.3.         Mit tehetek, ha áldozattá váltam?

5.  Mit tehetnek a hivatalos szervek?

5.1.         Megelőzés
5.2.         A prevenció eszközei
5.3.         A prevenció célcsoportjai
5.4.         A prevenció terepei
5.5.         Az emberkereskedelem elkerülésének lehetőségei
5.6.         Állami Áldozatsegítés 
5.7.         Külképviseletek
5.8.         Rendőrség
5.9.         Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT)
5.10.       Kríziskezelő ambulanciák
5.11.       Védett házak (Az emberkereskedelem áldozatainak fenntartott átmeneti szállások)
5.12.       Mi a teendő, ha azt feltételezzük, hogy az adott személy emberkereskedelem áldozata?
5.13.       A segítségnyújtás formái
5.14.       Baptista Szeretetszolgálat – Prevenció és segítségnyújtás

6.  Nemzetközi intézményrendszer

6.1.        Az ENSZ és szervezetei
6.2.        Európai Unió és Európa Tanács
6.3.        A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM)

7.  Jó gyakorlatok

7.1.        Nemzetközi jó gyakorlatok
7.2.        Hazai jó gyakorlatok

8.  Kommunikációs technikák

8.1.       Megelőző kampányok
8.2.       A kampányok a potenciális áldozatok körébe tartozó csoportok elérése esetén
8.3.       Mit tehet az EURES tanácsadó az érzékenyítés, figyelemfelkeltés területén a szélsőséges kizsákmányolás megelőzése érdekében? 
             Mit tehetnek más szervezetek?
8.4.       Szakemberek kommunikációja

9.   Függelékek

1.          Segítő szervezetek elérhetőségei
2.          Jogszabályok
3.          Fogalomtár
4.          Ajánlott irodalom
5.          Ajánlott filmek, művészeti alkotások, játékok
6.          Jó gyakorlatok
7.          Esettanulmányok
8.          Gyakorlatok, feladatok
9.          Iratminták
10.        Tanári útmutató

 

 A projektről

 

A projekt céljáról

Az EURES szolgáltatásfejlesztési projektjének célja az volt, hogy a biztonságos munkavállalás elősegítése érdekében az EURES-feladatokat ellátó munkatársak és az egyéb érintett állami szervek, illetve civil segítők közötti információ- és tapasztalatcsere elősegítése országos és helyi szinten, továbbá a szakmai partnerekkel folytatott együttműködések értékelése és fejlesztése erősödjön. Ehhez kapcsolódott a tematikus rendezvények (országos szakmai értekezlet, módszertani műhely, regionális szakmai fórumsorozat, értékelő találkozó, pilot képzés) szakmai programjának összeállítása, a rendezvények szakértői facilitálása. A tapasztalatcsere során felmerült szempontok alapján került sor a fejlesztő folyamat lebonyolítására, célcsoport-specifikus eszközök, módszerek tervezésére (kommunikációs üzenetek, alkalmazható érzékenyítési formák, felhalmozott információ, tapasztalat, tudás és jó gyakorlatok összegyűjtésére, és ezeknek képzés illetve tananyag formában történő publikálására.


A projekt főbb fázisai

  • EURES-ORFK országos szakmai értekezlet (2018)

  • Módszertani műhely (2018)

  • Regionális szakmai fórumsorozat a munkacélú kizsákmányolás megelőzésének fejlesztése érdekében (7 alkalom) (2019)
    Az ország 7 régiójában, hatóságok, munkaerő-piaci szervezetek, álláskeresőkkel és potenciális érintettekkel foglalkozó intézmények munkatársai, szakemberei részvételével megvalósuló fórumok célja a biztonságos munkavállalás elősegítése érdekében a területi szintű információ- és tapasztalatcsere, együttműködések és közös megoldások fejlesztésének, alkalmazásának elősegítése.

  • Értékelő találkozó (2019)

  • Képzés- és tananyagfejlesztés (2019)

  • Pilot képzés 20 fővel (2019)

  • Az eredménytermék könyv, tananyag publikálása (2020)

 

 

 Hasznos linkek

 

 

Frissítve: 2021. február 10.