Az EURES fejlődése kezdetektől napjainkig


1957

Az EURES kialakulásának vizsgálatakor vissza kell mennünk a Római Szerződéshez, amelynek 48. és 49. cikkelyében először került szóba a személyek és a munkaerő szabad áramlásának gondolata.

1968

A Tanács 1612/68/EGK RENDELETE (1968. október 15.) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról megfogalmazza a Római Megállapodás 48. és 49. bekezdéseiben említett, szabad munkaerő-áramlással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

1993

Az EURES-hálózat létrehozásának ötlete már 1991-ben megfogalmazódott, majd az 1968. évi Tanácsi Rendelet 1992-ben történt módosítását követően az 1993. október 22-i Bizottsági Határozat hívta életre a hálózatot. Tagjai az EU ill. az EGT tagállamai, valamint Svájc.

1994

Az EURES-hálózat formálisan is megalakul.

1998

Az első EURES weboldalt bemutatják a wales-i Cardiffben.

2001

Az első pilot projektként működő EURES önéletrajzi adatbázisban a munkavállalók uniós szinten megoszthatják önéletrajzaikat, amely keresésre is alkalmas.

2003

Az első EURES-portál indulása.

2004

Magyarország csatlakozik az Európai Unióhoz és az EURES-hálózat részévé válik.

2007

Az Európai Bizottság álláspontja szerint a munkavállalók mozgása a Belső Piac kulcsfontosságú eleme, és kiemelten fontos a jobb foglalkoztatás eléréséhez.

2010

Az Európai Bizottság jelentése az EURES 2006 és 2008 közötti működéséről, benne a tevékenységek értékelése, határ menti partnerségek, és javaslatok megfogalmazása.

2011

Az Európai Parlament és a Tanács 492/2011/EU rendelete (2011. április 5.) a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról. 
Jogszabályként lép életbe a munkavállalók mozgásának szabálya, a tagállamok közötti információcsere a munkaerő-mobilitásról, az ESCO fejlesztéséről, az Első EURES Állásod projektről, valamint arról, hogy a hálózat fókuszában az kereslet és kínálat megfeleltetése kell álljon. Az Európai Bizottság kezdeményezi az EURES reformját a 2010-es jelentés alapján.

2012

Az Európai Bizottság beindítja az EURES reformját, ösztönözve a tagállamokat, hogy növeljék a hálózatban működő szereplők számát, az európai szinten megosztott álláslehetőségek számát az EURES-portálon, elősegítve ezzel a határon átívelő munkavállalást.

2013

Az EURES karta (2013. december 16.) a korábbinál több – akár magánkézben lévő foglalkoztatási szolgálatoktól származó – uniós állásajánlat közzétételét írja elő.

Az álláskeresők egész Európában azonnal hozzáférhetnének ugyanazokhoz az állásajánlatokhoz, a regisztrált munkáltatók pedig az önéletrajzok széles köréből válogathatnának; az állásajánlatok és az önéletrajzok alapján automatikus állásközvetítést végezzen; minden uniós álláskeresőnek és munkáltatónak tájékoztatást nyújtson az uniós munkaerőpiaccal és az EURES-hálózattal kapcsolatos alapvető tudnivalókról; a jelentkezőknek és a munkáltatóknak mobilitástámogató szolgáltatásokat nyújtson a munkaerő-felvétel megkönnyítése és a frissen felvett munkavállalók külföldi beilleszkedése érdekében; fokozza a tagállamok közötti koordinációt és információcserét az egyes országok munkaerőhiányát, illetve -többletét illetően, hogy ezáltal a mobilitás a tagállamok foglalkoztatási politikájának szerves részévé válhasson.

2014

Elindul az EaSi, az Unió foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja. Az EURES a három tengely egyike, amely magában foglalja a horiziontális támogatást (portál, tréning, kommunikáció), és a szolgáltatásokat (pályázati felhívások határ menti projekt együttműködésekre és az Első EURES Állásod.) Az Európai Bizottság kezdeményezi az EURES reformját és szabályozását, hogy a munkavállalók könnyebben hozzáférjenek a határon átívelő munkavállalási támogatási szolgáltatásokhoz.

2015

A Koordinációs Csoport egyetért a 2015-2020 közötti időszakra vonatkozó kommunikációs stratégiában, amely célul tűzi ki a láthatóság növelését a munkadók körében, akik munkavállalókat keresnek, valamint a munkavállalók körében, akik munkalehetőségeket keresnek Európában. További cél az állami foglalkoztatási szolgálatok, együttműködő partnerek, érdekeltek közötti kapcsolat erősítése a hálózaton kívül is.

2016

Hatályba lép a 2016/589/EU-rendelet (EURES-rendelet), az EURES-hálózat új alapokra helyezéséről és a hálózat egyéb, nem állami szereplők előtti megnyitásáról szóló uniós szabályozás.

2017

Megjelenik az ESCO (European Classification, Skills, Competencies, Occupations and Qualifications - Készségek/kompetenciák, képesítések és foglalkozások európai osztályozása) első verziója, amely 26 európai nyelven érhető el.

2018

Hatályba lépnek az EURES-rendelet végrehajtási határozatai a nemzeti hálózatbővítési rendszerről, az  EURES-hálózat működésének nyomon követésére és  értékelésére szolgáló adatgyűjtésre és -elemzésre vonatkozó egységes részletes előírásokról, a nemzeti munkaprogramokról, valamint az ESCO használatának technikai standardjairól és az automatikus megfeleltetésről.

2019

Európai döntés születik az EURES és az EUROPASS közötti szinergia erősítéséről és a pozsonyi székhelyű Európai Munkaügyi Hatóság felállításáról.

2020

A világméretű COVID-19 koronavírus járvány március közepétől erőteljesen korlátozza a szabad munkaerőáramlást és határon átívelő toborzást Európában.


 

Your Europe
      Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el
itt!

 

Frissítve: 2020. december 12.