„WEEK OF ACTION” - Így ellenőrizheti, hogy bejelentették-e.

 

Az Európai Munkaügyi Hatóság (European Labour Authority) tájékoztatésa alapjén röviden összefoglaljuk, hogy a munkavállalók hogyan ellenőrizhetik le, hogy saját munkaviszonyuk bejelentése szabályosan megtörtént-e, tehát hogy foglalkoztatásuk ebben a tekintetben szabályos-e.

weekofaction2.jpg

A munkaügyi hatóság tájékoztatási, felvilágosítási tevékenységének ellátása során több esetben felmerült az a kérdés, hogy a munkavállaló a munkaviszony megszűnésével összefüggő igazolásokon túl vagy azok hiányában milyen módon tudja ellenőrizni korábbi munkaviszonyainak fennállását.

A korábbi munkajogviszonyok könnyen áttekinthetően, időrendben felsorolva szerepelnek az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványban. Az említett igazolvány a gyakorlatban tb-kiskönyv néven is ismert.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése értelmében a biztosított az új biztosítási jogviszony létesítésekor átadja a foglalkoztatónak az „Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról” elnevezésű nyomtatványt (a továbbiakban: OEP igazolvány). A munkaviszony megszűnésekor a foglalkoztató köteles a munkaviszony megszűnésének tényét bejegyezni az igazolványba és azt a munkaviszony megszűnésének napján átadni a kilépő munkavállalónak. Normál esetben tehát a korábbi munkajogviszonyok az OEP igazolványban szerepelnek.

A munkaviszonyok lekérdezésére azonban a személyes ügyfélkapun keresztül is lehetőség van. A https://magyarorszag.hu oldalról elérhető ügyfélkapus bejelentkezést követően az „Összes ügyleírás" alatt a „Biztosítotti jogviszony lekérdezés” választásával a rendszer továbbirányítja az adatokat kezelő, https://ugyfelkapu.neak.gov.hu/oepu/keret.jsp oldalra. A lekérdezés alapján a munkavállaló megtekintheti valamennyi, korábban bejelentett biztosítási jogviszonyát, és a megjelenő adatok között ellenőrizheti a munkáltató nevét és nyilvántartási számát, a munkaviszony fennállásának időtartamát, valamint a FEOR számot.

A lekérdezés eredménye szükség szerint számítógépre, egyéb adathordozóra lementhető. Amennyiben a valós adatokhoz képest eltérés tapasztalható, annak tényét a munkavállaló a szolgáltatási felületen elektronikus úton azonnal jelezheti.

Amennyiben fenti ellenőrzés után a munkavállaló azt tapasztalja, hogy munkaviszonyának bejelentése nem történt meg, úgy a munkáltató és a munkavégzési hely megjelölésével bejelentést tehet személyesen vagy írásban a foglalkoztatás helye szerinti Kormányhivatalnál, mint elsőfokú munkaügyi hatóságnál, melyek elérhetőségei: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek


A fentieken túl a biztosítotti jogviszonnyal összefüggő
járulékfizetés ellenőrzése is lehetséges az ügyfélkapu használatával az alábbi módon:

Belépés az Ügyfélkapun > Összes ügyleírás > EBEV szolgáltatások > Ügyintézés indítása > Lépjen be az Ügyfélkapun! > Szolgáltatások > Járulékadat kivonat > Új lekérdezés

Amennyiben a munkavállaló ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkezik, úgy a lakóhelye szerint illetékes adóigazgatóságtól kérhet tájékoztatást a foglalkoztató által teljesített járulékfizetésről.

Elektronikus ügyintézés keretében a társadalombiztosítási egyéni számla is megtekinthető. A társadalombiztosítási egyéni számláról szóló kivonaton a bevallott nyugdíjjárulék összege mellett a foglalkoztató megjelölése és a munkaviszony részletezése nem szerepel.

A kivonat a következők szerint kérdezhető le:

Belépés az Ügyfélkapun > Összes ügyleírás > Társadalombiztosítási egyéni számla > Ügyintézés indítása > Kivonat megtekintése > Lépjen be az Ügyfélkapun! > TAJ szám

A munkaügyi ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés során a járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztálya részéről elfogadható igazolások tekintetében azonban a munkavállalónak célszerű közvetlenül eljárásra illetékes szervezeti egységhez fordulni.

A lakcím szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályainak elérhetőségei a https://jarasinfo.gov.hu oldalon megtalálhatóak.

 

Your Europe
      Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el
itt!

 

Frissítve: 2020. december 12.