EURES - European Employment Services - Európai Foglalkoztatási Szolgálat

Biztos pont az uniós munkavállalásban és munkaerő-toborzásban


Az EURES (European Employment Services – Európai Foglalkoztatási Szolgálat) az uniós tagállamok, valamint Svájc és az EGT országainak foglalkoztatási szolgálataiból álló információs és tanácsadó hálózat, amelynek célja az országok közötti munkaerő-áramlás elősegítése.

FŐBB FELADATAI:

 • Információnyújtás és tanácsadás az Unióban elhelyezkedni szándékozó munkavállalóknak
 • Segítségnyújtás a munkáltatók részére az Európai Unióból történő munkaerő-toborzáshoz

Az Unión belüli szabad letelepedés és munkavállalás uniós alapjog. Az európai munkavállalók azonban nap, mint nap találják szembe magukat olyan álláskeresési, adminisztratív, jogi és adóügyi akadályokkal, amelyek kevésbé ismertek számukra. Az EURES-hálózat felkészült munkatársai számukra nyújtanak iránymutatást és segítséget az elérhető, valós, bejelentett és ellenőrzött álláshelyekről, a munkavállalói jogaikról és kötelezettségeikről, továbbá eligazítást adnak az adózás, a szociális biztonság vagy a lakhatási lehetőségek kérdéseiben is. A munkaadóknak segítséget kínálnak a szabad pozícióik európai szintű hirdetésében, álláskereső jelöltek elérésében és munkaerő-felvételi lehetőségeik határon átívelő feltérképezésében.

TANÁCSADÓI HÁLÓZAT ÉS ONLINE SZOLGÁLTATÁSOK:

 • Az EURES munkatársai kapcsolatban állnak álláskeresőkkel, munkavállalókkal, munkáltatókkal, munkaerő-közvetítőkkel, az EU/EGT tagországok állami és magán foglalkoztatási szolgálataival, uniós tanácsadó hálózatokkal és partnerszervezetekkel, kamarákkal és egyéb munkaerőpiaci szereplőkkel.

 • A hálózat gerincét az EURES-portálon (eures.europa.eu) keresztül könnyen elérhető online szolgáltatások, valamint a tanácsadók által biztosított és az ügyfelek igényeire szabott támogató szolgáltatások, iránymutatás és segítségnyújtás adják.


Az EURES Magyarországon


A hazai EURES-hálózat Magyarország 2004-es uniós csatlakozása óta látja el kötelező tagállami feladatát, és 2019-ben ünnepli fennállásának 15. évfordulóját. A magyarországi hálózatban az EURES-tag szerepét az állami foglalkoztatási szerv, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) tölti be. A 36 fős EURES-tanácsadói hálózat a megyei és fővárosi kormányhivatalokban dolgozó, az uniós munkaerő-mobilitás területén szakértelemmel rendelkező és képzett munkatársakból áll, melyet kiegészít a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain elérhető, országosan 160 fős EURES-asszisztensi hálózat is.


Az EURES szolgáltatásai álláskeresők és munkavállalók részére

 • információk a biztonságos külföldi munkavállalásról

 • személyre szabott tanácsadás az európai élet- és munkakörülményekről

 • tájékoztatás az EU/EGT országaiban fellelhető munkalehetőségekről

Az EURES szolgáltatásai munkáltatók részére

 • segítségnyújtás állásajánlataik hirdetésében

 • támogatás a megfelelő munkavállalók megtalálásában

    

Központi EURES-portál elérhetősége

eures.europa.eu

  

Külföldön is biztonságban 

Az Unión belüli szabad letelepedés és munkavállalás uniós alapjog, elengedhetetlen azonban, hogy utazás előtt alaposan informálódjunk. Konkrét állásajánlat esetén, de általánosságban is javasolt egy EURES-tanácsadótól tájékoztatást kérni a külföldi munkavállalást érintő kérdésekről, így például a jellemző munkakörülményekről, a szociális biztonságról, az adózásról és a lakhatási lehetőségekről.

 

Képzett tanácsadói hálózat 

Az EURES hálózatában Európa-szerte jelenleg közel ezer tanácsadó dolgozik, akik napi kapcsolatban állnak az álláskeresőkkel és a munkáltatókkal. Hazánkban a biztonságos külföldi munkavállalással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, az uniós álláslehetőségekről és a tagállamokban előírt munkaügyi szabályokról országszerte mintegy harminc EURES-tanácsadó tájékoztatja az érdeklődőket. A képzett szakemberek személyesen, telefonon és e-mailben is az ügyfelek rendelkezésére állnak a munkaügyi szervezetnél illetve országos és helyi állásbörzéken, rendezvényeken. A tanácsadók munkáját az EURES-asszisztensek segítik, akik minden hazai foglalkoztatási osztályon elérhetőek.  

 

 

Jó tanácsok, ha külföldi munkavállalást tervez 

 • Hiányos nyelvtudással ne induljon útnak! Fontos, hogy megfelelően kommunikáljon a munkavégzés és az ügyintézések során, és ki tudjon állni az érdekeiért.

 • Igyekezzen ellenőrizni az állás hirdetőjét, nehogy átverés áldozatává váljon!

 • Az iratait mindig tartsa magánál, csak a róluk készített másolatot adja át a munkáltatónak vagy közvetítőnek!

 • Kiutazás után rendszeresen tartsa a kapcsolatot az otthoniakkal!

 • Győződjön meg róla, hogy munkáltatója nem feketén dolgoztatja, és hogy a munkaszerződésből Ön is kapott egy példányt!

 • Mindig legyen annyi tartalék pénze, amiből baj esetén haza tud utazni!

 

Az EURES rövid története

Az EURES kialakulásának vizsgálatakor vissza kell mennünk a Római Szerződéshez, amelynek 48. és 49. cikkelyében először került szóba a személyek és a munkaerő szabad áramlásának gondolata.

 

Az 1612/68-as Tanácsi Rendelet megfogalmazza a Római Megállapodás 48. és 49. bekezdéseiben említett, szabad munkaerő-áramlással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.

 

Az EURES-hálózat létrehozásának ötlete 1991-ben fogalmazódott meg, majd az 1968. évi Tanácsi Rendelet 1992-ben történt módosítását követően az 1993. október 22-i Bizottsági Határozat hívta életre a hálózatot. Tagjai az EU ill. az EGT tagállamai, valamint Svájc. A 2004. májusi, 2007. januári és 2013. júliusi csatlakozást követően tehát jelenleg 32 ország foglalkoztatási szolgálata alkotja az EURES-hálózatot.

 

Az Európai Bizottság 2002. december 23-i Határozata az 1612/68/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról a munkaerő-közvetítés és az álláspályázatok vonatkozásában az 1993 óta nyert tapasztalatok és a közelgő EU-bővítés fényében részletezi az EURES működésének alapelveit.

 

2003-ban a hálózat uniós szintű irányítását ellátó EURES Koordinációs Iroda elfogadta az EURES Alapokmányt, amely a hálózat alapvető tevékenységeit, céljait, kötelezettségeit, szereplőit, működésének szabályait fekteti le és határozza meg.

 

Miután Magyarország 2004-ben csatlakozott az Unióhoz, majd három évvel később a schengeni térséghez, a teljes jogú tagság kiteljesedésének következő állomása az EU-ba 2004-ben felvett tagállamok munkavállalóival szemben a régi tagállamok többségében bevezetett átmeneti korlátozó intézkedések megszüntetése volt: utolsóként, 2011-ben Ausztriában és Németországban.

 

 

Jogi háttér

 

EURES-alapdokumentumok:

 

 

EURES karta (2013. december 16.) a korábbinál több – akár magánkézben lévő foglalkoztatási szolgálatoktól származó – uniós állásajánlatot tegyen közzé internetes portálján. Az álláskeresők egész Európában azonnal hozzáférhetnének ugyanazokhoz az állásajánlatokhoz, a regisztrált munkáltatók pedig az önéletrajzok széles köréből válogathatnának; az állásajánlatok és az önéletrajzok alapján automatikus állásközvetítést végezzen; minden uniós álláskeresőnek és munkáltatónak tájékoztatást nyújtson az uniós munkaerőpiaccal és az EURES-hálózattal kapcsolatos alapvető tudnivalókról; a jelentkezőknek és a munkáltatóknak mobilitástámogató szolgáltatásokat nyújtson a munkaerő-felvétel megkönnyítése és a frissen felvett munkavállalók külföldi beilleszkedése érdekében; fokozza a tagállamok közötti koordinációt és információcserét az egyes országok munkaerőhiányát, illetve -többletét illetően, hogy ezáltal a mobilitás a tagállamok foglalkoztatási politikájának szerves részévé válhasson.

 

 

Az EURES reform

 

A Bizottság javaslatot terjeszt elő az EURES álláskereső hálózat fejlesztésére

 

Forrás: Európai Bizottság

Brüsszel, 2014. január 17.

 

Az Európai Bizottság javaslatának az a célja, hogy az EURES páneurópai álláskereső hálózat megerősítése révén bővüljön az álláskínálat, eredményesebbé váljon az állásközvetítés, és a munkáltatók – különösen a kis- és középvállalkozások – gyorsabban és sikeresebben tudják betölteni álláshelyeiket.

 

A javaslat elfogadásával az Európai Unió Minisztereinek Tanácsa és az Európai Parlament olyan szabályozást fog bevezetni, amelynek köszönhetően az állampolgárok a lehető legtájékozottabban dönthetnek külföldi munkavállalásukról. „A Bizottság ambiciózus javaslata a munkanélküliség gyakorlatias eszközökkel való leküzdését segíti. Az intézkedés hozzájárul a munkaerő-piaci egyenlőtlenségek kiküszöböléséhez, mivel a lehető legjobban kiaknázza a betöltetlen álláshelyeknek az Európai Unión belüli cseréje adta lehetőségeket, és nagyobb összhangot biztosít a betöltendő állások és az álláskeresők között. A megújult EURES várhatóan előmozdítja a munkaerő mobilitását és egy ténylegesen integrált uniós munkaerőpiac létrejöttét” – nyilatkozta Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi befogadásért felelős biztos.

 

A javaslatban foglalt új szabályoknak köszönhetően az EURES hatékonyabb, a munkaerő-felvétel átláthatóbb, a tagállamok közötti együttműködés pedig szorosabb lesz, mivel többek között lehetőség nyílik arra, hogy az EURES:

 

Ezek a fejlesztések az álláskeresőknek és a különböző méretű vállalkozásoknak egyaránt hasznosak, a kkv-knek pedig különösen előnyösek, hiszen az EURES által díjmentesen nyújtott szolgáltatások hiányában nem biztos, hogy módjukban állna külföldi munkaerőt felvenni.