Gyakornoki és ösztöndíjas helyek

 

fiatalok_head2.jpg

 

 Szakmai gyakorlat az ERASMUS+ programon belül


Mobilitási projektek/Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása

A pályázattípus célja

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

A pályázásra jogosultak köre

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói.

Támogatható tevékenységek 

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap);

 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).

A programban részt vevő országok

 • az Európai Unió tagállamai

 • nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

A pályázás menete

A mobilitási pályázatot a hallgató intézménye hirdeti meg és bírálja el az általános kritériumok alapján.

Forrás és további részletes információ a Tempus Közalapítvány honlapján

 

 Az Európai Bizottság gyakornoki programja

Azok számára, akik a közelmúltban szerezték meg egyetemi diplomájukat, szeretnének megismerkedni a Bizottság tevékenységével, és munkatapasztalatot kívánnak szerezni, az Európai Bizottság lehetőséget biztosít arra, hogy szakmai gyakorlaton vegyenek részt. A gyakornoki program évente két alkalommal indul, és öt hónapig tart. A jelentkezési lapokat a márciusban kezdődő szakmai gyakorlatok esetében előző év szeptember 1-jéig, az októberben induló programok esetében pedig március 1-jéig kell benyújtani.

Igazgatási szakmai gyakorlat

Az igazgatási gyakornokok munkája nagy vonalakban megegyezik azzal a feladatkörrel, melyet az AD-besorolású tisztviselők bizottsági pályafutásuk kezdetén betöltenek. Ide tartoznak többek között a következő tevékenységek: információgyűjtés, dokumentációkészítés, munkacsoportok, fórumok, közmeghallgatások és ülések megszervezése, jelentések elkészítése, kérdések megválaszolása, csoportüléseken történő részvétel, nyilvántartás, szövegek lektorálása.

Fordítói szakmai gyakorlat

A fordító gyakornokokat azon a fordítói osztályon helyezik el, amelynek munkatársai a gyakornok anyanyelvére fordítanak. A gyakornokok feladata, hogy anyanyelvükre fordítsanak legalább két másik hivatalos közösségi nyelvből. Fordításaikat az adott osztályon dolgozó tapasztalt fordítók lektorálják. Egyes esetekben arra is sor kerülhet, hogy a gyakornokokat a főigazgatóság támogatási tevékenységet végző csoportjaihoz osztják be.

További információ az Európai Bizottság honlapján

 

Az Európai Parlament szakmai gyakorlatai

Az Európai Parlament különböző fizetett és nem fizetett, gyakorlatokat kínál: általános szakmai gyakorlatokat, újságírói szakmai gyakorlatokat, illetve fordítók konferenciatolmácsok számára szervezett szakmai gyakorlatokat. Fizetett szakmai gyakorlatokat csak egyetemi diplomával vagy egyetemi rangú intézmény által kibocsátott oklevéllel rendezők vehetik igénybe.

A fizetett szakmai gyakorlatok célja, hogy a gyakornokok kiegészítsék a tanulmányaik során szerzett ismereteiket, és megismerjék az Európai Unió – különösen az Európai Parlament – tevékenységét.

A fizetett gyakorlatok:

 • általános Robert Schuman szakmai gyakorlatok

 • újságírói Robert Schuman szakmai gyakorlatok

Az általános Robert Schuman szakmai gyakorlatokra jelentkező személyeknek ezenfelül bizonyítaniuk kell, hogy egyetemi diplomájuk megszerzésének keretében vagy tudományos publikációként tudományos jelentőségű tanulmányt írtak. Az újságírói Robert Schuman szakmai gyakorlatokra jelentkező személyeknek megfelelő szakmai felkészültséggel kell rendelkezniük, amelyet saját publikációkkal, az Európai Unió egyik tagállamának újságíró szövetségéhez tartozó tagsággal vagy az Európai Unió tagállamaiban, illetve az Unióhoz csatlakozó tagjelölt országokban elismert újságírói képzettséget tanúsító bizonyítvánnyal igazolniuk kell. 

Az Európai Parlament által meghirdetett gyakornoki program keretén belül kívül más EU intézménybe is lehet gyakornoknak jelentkezni:  

 • Európai Központi Bank (Frankfurt am Main)

 • Gazdasági és Szociális Bizottság (Brüsszel)

 • Régiók Bizottsága (Brüsszel)

 • Európai Ombudsman (Strasbourg)

 • Az Európai Unió Tanácsa (Brüsszel)

 • Európai Egyetemi Intézet (Firenze)

 • Európai Számvevőszék (Luxemburg)

További információ a gyakornoki programról

 

 Szakmai gyakorlati lehetőségek egyéb EU-s intézményeknél


Európai Központi Bank

Kik jelentkezhetnek?
Olyan uniós polgárok, akik egyetemi tanulmányaiknak legalább az első ciklusát elvégezték és a megszerzett fokozatot igazoló diplomával rendelkeznek.

Időtartam:
3-12 hónap

Helyszín:
Frankfurt am Main


Európai Ombudsman

Kik jelentkezhetnek?
Azok a jogi egyetemet végzett diplomások, akik magas szintű tanulmányokat vagy kutatásokat folytatnak a közösségi jog területén.

Időtartam:
legalább 4 hónap

Helyszín:
Strasbourg, Brüsszel


Európai Számvevőszék

Kik jelentkezhetnek?
Olyan személyek, akik a Számvevőszék tevékenységéhez kapcsolódó szakterületek valamelyikén (számvitel, költségvetés, könyvelés, adminisztráció, emberi erőforrások, fordítás, kommunikáció, nemzetközi kapcsolatok, jog) elismert egyetemi végzettséggel rendelkeznek vagy legalább négy egyetemi félévet elvégeztek.

Időtartam:
legfeljebb 5 hónap

Helyszín:
Luxembourg

Európai Külügyi Szolgálat

Kik jelentkezhetnek?
Azok a személyek, akik legalább négyéves egyetemi tanulmányok elvégzését igazoló, mesterfokozatnak megfelelő egyetemi diplomát szereztek egy, az uniós küldöttségek által folytatott tevékenységekhez kapcsolódó területen.

Időtartam:
9-18 hónap

Helyszín:
EU-küldöttségek

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Kik jelentkezhetnek?
Azok a személyek, akik legalább alapképzési (3 év) diplomával rendelkeznek.

Időtartam:
5 hónap

Helyszín:
Brüsszel

Európai Beruházási Bank


Kik jelentkezhetnek?
Egy évnél kevesebb szakmai tapasztalattal rendelkező diplomások.

Időtartam:
1-5 hónap

Helyszín:
elsősorban Luxembourg

Az Európai Unió Tanácsa


Kik jelentkezhetnek?
Olyan uniós polgárok, akik egyetemi tanulmányaiknak legalább az első ciklusát elvégezték és a megszerzett fokozatot igazoló diplomával rendelkeznek.

Időtartam:
5 hónap

Helyszín:
Brüsszel


Az Európai Unió Bírósága


Kik jelentkezhetnek?
Jogi vagy politológiai (jogi szakirányú) diplomával rendelkező személyek.

Időtartam:
5 hónap

Helyszín:
Luxembourg

 

 Szakmai gyakorlati helyeket és gyakornoki programokat kínáló nagy nemzetközi szervezetek

 

 

Your Europe
      Hasznosnak találta az információt? Kérjük, hogy mondja el
itt!
  
Frissítés: 2020. december 12.