Szakmai gyakorlat az ERASMUS+ programon belül

 

Mobilitási projektek/Felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása

 

A pályázattípus célja

 

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

 

A pályázásra jogosultak köre

 

Erasmus Charter for Higher Education tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézmények beiratkozott hallgatói.

 

Támogatható tevékenységek

 

 • felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása (2-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).

 

A programban részt vevő országok

 

 • az Európai Unió tagállamai
 • nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

 

A pályázás menete

 

A mobilitási pályázatot a hallgató intézménye hirdeti meg és bírálja el az általános kritériumok alapján.

 

Forrás és további részletes információ a Tempus Közalapítvány honlapján 

 

 

Az Európai Bizottság gyakornoki programja

 

Azok számára, akik a közelmúltban szerezték meg egyetemi diplomájukat, szeretnének megismerkedni a Bizottság tevékenységével, és munkatapasztalatot kívánnak szerezni, az Európai Bizottság lehetőséget biztosít arra, hogy szakmai gyakorlaton vegyenek részt. A gyakornoki program évente két alkalommal indul, és öt hónapig tart. A jelentkezési lapokat a márciusban kezdődő szakmai gyakorlatok esetében előző év szeptember 1-jéig, az októberben induló programok esetében pedig március 1-jéig kell benyújtani.

 

Igazgatási szakmai gyakorlat

 

Az igazgatási gyakornokok munkája nagy vonalakban megegyezik azzal a feladatkörrel, melyet az AD-besorolású tisztviselők bizottsági pályafutásuk kezdetén betöltenek. Ide tartoznak többek között a következő tevékenységek: információgyűjtés, dokumentációkészítés, munkacsoportok, fórumok, közmeghallgatások és ülések megszervezése, jelentések elkészítése, kérdések megválaszolása, csoportüléseken történő részvétel, nyilvántartás, szövegek lektorálása.

 

Fordítói szakmai gyakorlat

 

A fordító gyakornokokat azon a fordítói osztályon helyezik el, amelynek munkatársai a gyakornok anyanyelvére fordítanak. A gyakornokok feladata, hogy anyanyelvükre fordítsanak legalább két másik hivatalos közösségi nyelvből. Fordításaikat az adott osztályon dolgozó tapasztalt fordítók lektorálják. Egyes esetekben arra is sor kerülhet, hogy a gyakornokokat a főigazgatóság támogatási tevékenységet végző csoportjaihoz osztják be.

 

További információ az Európai Bizottság honlapján

 

 

Az Európai Parlament szakmai gyakorlatai

 

Az Európai Parlament különböző fizetett és nem fizetett, gyakorlatokat kínál: általános szakmai gyakorlatokat, újságírói szakmai gyakorlatokat, illetve fordítók konferenciatolmácsok számára szervezett szakmai gyakorlatokat. Fizetett szakmai gyakorlatokat csak egyetemi diplomával vagy egyetemi rangú intézmény által kibocsátott oklevéllel rendezők vehetik igénybe.

 

A fizetett szakmai gyakorlatok célja, hogy a gyakornokok kiegészítsék a tanulmányaik során szerzett ismereteiket, és megismerjék az Európai Unió – különösen az Európai Parlament – tevékenységét.

 

A fizetett gyakorlatok:

 

 •  általános Robert Schuman szakmai gyakorlatok
 •  újságírói Robert Schuman szakmai gyakorlatok

 

Az általános Robert Schuman szakmai gyakorlatokra jelentkező személyeknek ezenfelül bizonyítaniuk kell, hogy egyetemi diplomájuk megszerzésének keretében vagy tudományos publikációként tudományos jelentőségű tanulmányt írtak. Az újságírói Robert Schuman szakmai gyakorlatokra jelentkező személyeknek megfelelő szakmai felkészültséggel kell rendelkezniük, amelyet saját publikációkkal, az Európai Unió egyik tagállamának újságíró szövetségéhez tartozó tagsággal vagy az Európai Unió tagállamaiban, illetve az Unióhoz csatlakozó tagjelölt országokban elismert újságírói képzettséget tanúsító bizonyítvánnyal igazolniuk kell.

 

Az Európai Parlament által meghirdetett gyakornoki program keretén belül a Parlamenten kívül más EU intézménybe is lehet gyakornoknak jelentkezni, ezek:

 

 • Európai Központi Bank (Frankfurt am Main)
 • Gazdasági és Szociális Bizottság (Brüsszel)
 • Régiók Bizottsága (Brüsszel)
 • Európai Ombudsman (Strasbourg)
 • Az Európai Unió Tanácsa (Brüsszel)
 • Európai Egyetemi Intézet (Firenze)
 • Európai Számvevőszék (Luxemburg)

 

További információ a gyakornoki programról

 

 

Szakmai gyakorlati lehetőségek egyéb EU-s intézményeknél

 

Európai Központi Bank

 

Kik jelentkezhetnek?
Olyan uniós polgárok, akik egyetemi tanulmányaiknak legalább az első ciklusát elvégezték és a megszerzett fokozatot igazoló diplomával rendelkeznek.

Időtartam: 3-12 hónap
Helyszín: Frankfurt am Main

 

Európai Ombudsman

 

Kik jelentkezhetnek?
Azok a jogi egyetemet végzett diplomások, akik magas szintű tanulmányokat vagy kutatásokat folytatnak a közösségi jog területén
Időtartam: legalább 4 hónap
Helyszín: Strasbourg, Brüsszel

 

Európai Számvevőszék

 

Kik jelentkezhetnek?
Olyan személyek, akik a Számvevőszék tevékenységéhez kapcsolódó szakterületek valamelyikén (számvitel, költségvetés, könyvelés, adminisztráció, emberi erőforrások, fordítás, kommunikáció, nemzetközi kapcsolatok, jog) elismert egyetemi végzettséggel rendelkeznek vagy legalább négy egyetemi félévet elvégeztek. Időtartam: legfeljebb 5 hónap
Helyszín: Luxembourg

 

Európai Külügyi Szolgálat

 

Kik jelentkezhetnek?
Azok a személyek, akik legalább négyéves egyetemi tanulmányok elvégzését igazoló, mesterfokozatnak megfelelő egyetemi diplomát szereztek egy, az uniós küldöttségek által folytatott tevékenységekhez kapcsolódó területen.
Időtartam: 9-18 hónap
Helyszín: EU-küldöttségek

 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Kik jelentkezhetnek?
Azok a személyek, akik legalább alapképzési (3 év) diplomával rendelkeznek
Időtartam: 5 hónap
Helyszín: Brüsszel

 

Európai Beruházási Bank

 

Kik jelentkezhetnek?
Egy évnél kevesebb szakmai tapasztalattal rendelkező diplomások.
Időtartam: 1-5 hónap
Helyszín: elsősorban Luxembourg

 

Az Európai Unió Tanácsa


Kik jelentkezhetnek?
Olyan uniós polgárok, akik egyetemi tanulmányaiknak legalább az első ciklusát elvégezték és a megszerzett fokozatot igazoló diplomával rendelkeznek.
Időtartam: 5 hónap
Helyszín: Brüsszel

 

Az Európai Unió Bírósága

 

Kik jelentkezhetnek?

Jogi vagy politológiai (jogi szakirányú) diplomával rendelkező személyek
Időtartam: 5 hónap
Helyszín: Luxembourg

 

 

Szakmai gyakorlati helyeket és gyakornoki programokat kínáló

nagy nemzetközi szervezetek

 

ENSZ

 

ENSZ Young Professionals

 

European University Institute

 

European Institute for Public Administration

 

College of Europe

 

EastWest Institute

 

Human Rights Watch

 

World Trade Organization

 

International Commitee of Red Cross

 

World Health Organization

 

 

Letölthető kiadványok

 

Szakmai gyakorlatok és gyakornoki programok – Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal - Euroguidance Magyarország

Frissítette: Cserkúti Ágnes, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal - Euroguidance Magyarország (eg@nive.hu)

Frissítés éve: 2018.